Concrete loudspeakers Made in Sweden

Raunas modeller har genom åren haft många olika fornnordiska namn.

Här kan du läsa om deras betydelse:

Vidar & Vale

Vidar är i nordisk mytologi en av asarna. Han tillhör den krets av gudar vars funktion och betydelse är något problematisk att inringa. Även gudens namn har gett upphov till helt olika tolkningar. Enligt en tolkning betyder namnet "den vida härskande", enligt en annan "han från skogen", "krigaren från skogen" eller liknande.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vale "han som påstår" är en gud i nordisk mytologi och är son till Oden och Rind. Han var förutbestämd att hämnas guden Balders död genom att dräpa hans baneman, guden Höder. Vale är djärv i strid och en mycket bra bågskytt. han är även halvbror till Vidar

Atle

Atle är ett fornnordiskt mansnamn, som kommer av det germanska Attila (lillefar).

 

Under fornnordisk tid har det främst används om just hunnerkungen Attila. På lösa grunder kom senare tiders krönikörer att ge namnet till ett antal fornnordiska kungar. Namnet Atle spelade en avgörande roll för Olof Rudbeck den äldre och hans teorier, där han såg namnet Atle som ursprungligen en hög titel.

Balder

Balder vilket betyder "den lysande" eller "herren", är en gud i nordisk mytologi. Son till Oden och Frigg, make till Nanna och far till Forsete ("Forseti").

 

Balder sades vara bäst av asar. Det var omöjligt att säga något ont om honom. Han var ljus, god, vis och omtyckt, men hans domar ägde inte bestånd. De andra gudarna brukade säga, att så länge de hade kvar Balder, så kunde det inte gå alltför illa för dem. Därför blev de mycket rädda, när han började drömma mardrömmar om att han skulle bli mördad. Och trots alla deras ansträngningar blev det också så till slut

Freja

Freja eller Fröja är en fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi, valkyriornas ledare, vanernas viktigaste gudinna och har därför även namnet Vanadis. Hon är dotter till Njord, och syster till Frej (även kallad Frö).

 

Orden Frej och Freja har betydelsen "Herren" (härskaren) och "Frun" (härskarinnan). Hon kallas även "Valfreyja" av Snorre, alltså "de stupades Freja" eller "de stupades fru".

Leira

Leira betyder lera på norska.

Något formbart som man därmed också kan anknyta med de gjutna Rauna-högtalarna.

Hugin & Munin

Hugin och Munin är i nordisk mytologi Odens två korpar. Varje morgon sänder Oden ut dem i världen för att inhämta information åt honom. Hugin och Munin flyger över såväl Asgård som över Midgård och ser allt. De återvänder sedan till Oden och berättar vad de sett. Hemmavid sitter de på hans skuldror. Oden är enligt Grimnesmål mycket orolig för att de en dag inte ska komma tillbaka, i synnerhet avseende Munin.

Ymer

Ymer (på fornnordiska Ýmir vilket betyder skriket) eller Aurgelmer (bölaren i djupet) är i nordisk mytologi en preexistent jätte som skapats ur rimfrosten från Nifelheim och gnistorna från Muspelheim, och som enligt Snorre Sturlassons Prosaiska Eddan höll till i Ginnungagap. Ur rimfrosten uppstod också en ko, Audhumbla, som livnärde Ymer med sin mjölk.

Tyr

Tyr är en av asagudarna i den nordiska mytologin. I Sverige hette han Ti, och förekommer i vissa ortnamn som exempelvis Tiveden. Han tycks en gång ha varit betydelsefull, men hans inflytande hade troligen minskat vid tiden de berättelser som senare nedtecknades uppstod. Han tycks identifieras med polstjärnan hos anglosaxarna. Han kallas även "Den en-handade guden" och "Vargens Rester". Det senare var under vikingatiden en kenning för mod.

Ordet Týr kan också användas i betydelsen "gud" på fornnordiska

Njord

Njord som betyder kraft och styrka,

är en av vanerna och havets, vädrets, rikedomens, handelns, sjöfartens och fiskets gud i nordisk mytologi, far till tio barn varav Frej och Freja med sin första, okända hustru, som också var hans syster. Njord är son till Natt (mytologi) och Nagelfare samt halvbror till Frigg.

Ukko

Ukko var en fadersgestalt i finsk mytologi som skapade och återupphöll ordning i världen. Det var bland annat han som sågs som ansvarig för vädret, men även för skörd och naturhändelser. I estnisk mytologi (där stavat Uku) var han den gud som skapat skaparanden Ilmatar. Han beskrivs som en bredaxlad, vithårig man med böljande skägg och ett flammande svärd i handen, andra attribut är yxa, plog, hammare (med namnet Ukonvasara).

Copyright © All Rights Reserved