Concrete loudspeakers Made in Sweden

Tekniken bakom Rauna

 

Det är ingen slump att Rauna ser ut och är uppbyggda som de är. I stort sett allt är som det är p g a att det ska prestera optimalt ljud så naturligt och ofärgat som det går.

 

Kabinettet

 

Materialet vi använder oss av är en speciell variant av betong, helt producerad i Sverige.

 

Detta ger betydligt mindre vibrationer än andra material, och vi har också utarbetat en speciell dämpningsmetod som trycker mot insidan av lådan och dämpar bort även eventuella högfrekventa resonanser (betongklang). Själva lådans egentliga uppgift är att vara en viss volym och inte tillföra några egna vibrationer. Det är musikens/filmens ljud som ska komma fram så ofärgat som möjligt och detta kabinett är så stabilt att ljudet varken fastnar eller färgas av lådan.

 

Själva formen är akustiskt genomtänkt och dess oregelbundna form gör att det minimerar risken för "stående vågor", d v s att ljudet studsar på ett likartat sätt i lådan och skapar en "resonans".

 

Frontbaffeln är lutad 15 grader för att diskantelement och baselement ska hamna i rätt fas, d v s nå lyssnaren samtidigt.

 

Föreställ dig att man skulle bygga ett lika stabilt chassie i trä. Vad skulle det kosta? Går det överhuvudtaget?

 

 

Filtret

 

Delningsfiltret är i våra senaste skapelser är resultatet av mer än ett års forskning och sedan har individuellt anpassats till respektive modell.

Delningsfiltrets uppgift är att "sy ihop" kabinett och fördela vad som ska gå till de olika högtalarelementen. Detta är enskilt den svåraste delen av en högtalare och därför har vi lagt extra stor möda. Själva komponenterna är "hardwire" och från danska Jensen som håller erkänt hög nivå.

 

 

Element

 

Elementen.håller mycket hög klass. Baselementen har t ex en kraftfull och ventlierad magnet, med gjuten korg. Själva konen är av papp som vi tycker ger en väldigt naturlig klang. Den är i sin tur belagd med ett lim för att styva upp, s k coating.

Diskanterna vi använder är av tyg och med osedvanligt god upplösning och spridning.

 

Copyright © All Rights Reserved